ABOUT YAYOI Work with us

ร่วมงานกับเรา

ยาโยอิ เรสโตรองต์ เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของบริษัท หรืออีกนัยหนึ่ง คือ
“ทุนมนุษย์” ที่จะต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อมีคุณค่าเพิ่มขึ้นกับบริษัทและตัวพนักงาน

ด้วยพนักงานมากกว่า 60,000 คนในประเทศไทย และอีกกว่าสิบประเทศทั่วโลก เราเน้นความสำคัญในการสร้าง และพัฒนาความเป็นมืออาชีพแก่พนักงาน
เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันโลกของเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเตรียม พร้อมกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจบริษัท เพื่อทำงานทั้งใน ประเทศไทย และทุกภูมิภาคทั่วโลก

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1200 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา
แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

จันทร์ - ศุกร์
08:00 - 17:30

02-836-1000 ต่อ 1214

02-836-1000 ต่อ 1229

recruit@mkrestaurantgroup.com
หรือ www.yayoirestaurants.com

ตำแหน่งว่างงาน
ฝ่ายงาน :

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

ฝ่ายดูแลสาขา

ประจำร้าน MK, YAYOI : จำนวน  50  อัตรา                          

 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีบุคลิกที่ดี รักในงานบริการ

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Resume
กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่านมองเห็น

พนักงานส่งอาหารตามบ้าน

ฝ่ายเดลิเวอรี่

รับ 10 อัตรา

คุณสมบัติ                             

 • เพศชาย – หญิง อายุ 18-40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์เป้นของตัวเอง
 • มีใบขับขี่ของตัวเอง และไม่หมดอายุ
 • มีเล่มทะเบียนรถคันที่ใช้

​เอกสารในการสมัครงาน

 1. รูปถ่าย 1 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 3. สำเนาใบขับขี่(ที่ไม่หมดอายุ) 1 ใบ
 4. เล่มทะเบียนรถคันที่ใช้

สนใจติดต่อสมัครงาน

โทร.02-836-1000 ต่อ 1215

Resume
กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่านมองเห็น

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA)

จำนวน  3  อัตรา

สังกัด โรงงานบางนาตราด 

 • เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

 • วุฒิปริญญาตรีสาขา Food Science / Food Technology / Biotech หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 , GMP , HACCP

 • สามารถทำงานกะได้ ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.18 หรือ กม.21

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Resume
กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่านมองเห็น

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

จำนวน 3 อัตรา

 • เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่กฎหมายรับรองหรือผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

 • มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอ นำประชุม จัดทำรายงาน ประสานงาน

 • ประจำประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.21)

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Resume
กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่านมองเห็น