Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

ABOUT YAYOI Work with us

ร่วมงานกับเรา

ยาโยอิ เรสโตรองต์ เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของบริษัท หรืออีกนัยหนึ่ง คือ
“ทุนมนุษย์” ที่จะต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อมีคุณค่าเพิ่มขึ้นกับบริษัทและตัวพนักงาน

ด้วยพนักงานมากกว่า 60,000 คนในประเทศไทย และอีกกว่าสิบประเทศทั่วโลก เราเน้นความสำคัญในการสร้าง และพัฒนาความเป็นมืออาชีพแก่พนักงาน
เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันโลกของเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเตรียม พร้อมกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจบริษัท เพื่อทำงานทั้งใน ประเทศไทย และทุกภูมิภาคทั่วโลก

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1200 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา
แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

จันทร์ - ศุกร์
08:00 - 17:30

02-836-1000 ต่อ 1214

02-836-1000 ต่อ 1229

recruit@mkrestaurantgroup.com
หรือ www.yayoirestaurants.com

ตำแหน่งว่างงาน
ฝ่ายงาน :

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อ

จำนวน 3 อัตรา

 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด,การจัดการ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและประสานงานได้

 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อ 1-2 ปี

 • ประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18)

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Resume
กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่านมองเห็น

เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายบัญชี

จำนวน  3  อัตรา

 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี

 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ชำนาญในโปรแกรม Excel , Word , โปรแกรมสำเร็จรูป

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Resume
กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่านมองเห็น

เจ้าหน้าที่สนับสนุนผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

ฝ่ายคอมพิวเตอร์

 จำนวน   1  อัตรา

 เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านการให้บริการและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 0-3 ปี

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Resume
กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่านมองเห็น

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

ฝ่ายฝึกอบรม

จำนวน   2   อัตรา

 • เพศชาย – หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาศึกษาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านการสอน,การถ่ายทอด,การฝึกอบรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานสาขาต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Resume
กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่านมองเห็น

พนักงานธุรการ

ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง

พนักงานธุรการ   -  ประจำศูนย์ช่างซ่อมบำรุง-พระราม 4 (สุขุมวิท 26)

1.เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

2.วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาการบัญชี

3.ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี

4.สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ได้

Resume
กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่านมองเห็น

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ (QA)

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA)

1.เพศชาย /หญิง  อายุไม่เกิน  28 ปี

2. วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา  ( Food Science ,Food Tech ,Bio Tech จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับมาตรฐานสากลหรือระบบคุณภาพ เช่น GMP HACCP ISO9000
4. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
5. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดหรือออกนอกสถานที่ได้

Resume
กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่านมองเห็น

เจ้าหน้าที่ติดต่อต่างประเทศ

โปรเจคต่างประเทศ

ยังไม่เปิดรับสมัคร

Resume
กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่านมองเห็น
< Prev | Page 1 / 2 / 3 | Next >