COLOR
YAYOI
News
ติดตามโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้า ยาโยอิ ที่จะทำให้คุณคุ้มค่าและได้รับข่าวสารดีๆ จากเราอยู่เสมอ ไม่มีตกเทรน

NEWS

ยาโยอิ ลุ้นฟินกินฟรี ปี 3 ฟินทั้งปี ฟรีหนักมาก

ยาโยอิ ลุ้นฟินกินฟรี ปี 3 ฟินทั้งปี ฟรีหนักมาก

ระยะเวลาโปรโมชั่น 9 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561

*เงื่อนไขการชิงโชคลุ้นฟินกินฟรี: ผู้ร่วมรายการทั่วไปที่รับประทานอาหาร ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิในทุกสาขา ครบทุก 500 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ (หลังหักส่วนลด) รับคูปองชิงรางวัล เพียงเขียนชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์อย่างชัดเจน หย่อนลงกล่องรับชิ้นส่วนบริเวณแคชเชียร์หน้าร้าน สำหรับรับประทานที่ร้าน, ซื้อกลับบ้าน และบริการส่งถึงบ้าน

– รางวัลได้แก่บัตรรับประทานอาหารฟรีที่ร้านอาหารยาโยอิมูลค่าเดือนละ 2,000 บาท ทั้งหมด 12 เดือน (มูลค่ารวมคือ 24,000 บาท ต่อ 1 รางวัล ทั้งหมด 50 รางวัล รวมมูลค่า 1,200,000 บาท

– ระยะเวลาในการร่วมลุ้นรางวัลคือตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561

– กำหนดจับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ประประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา14.00 น.เป็นต้นไป– กำหนดจับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน   เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

– รางวัลได้แก่แพ็คเกจเที่ยวญี่ปุ่น จำนวนรางวัลทั้งหมด 6 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า 1,068,000 บาท – ทางร้านยาโยอิ จะดำเนินการรวบรวมคูปองที่ลูกค้าส่งชิงโชคเข้ามาภายในระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561 และจับรางวัลทั้งหมดในวันที่ 18 มิถุนายน   เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีสำรองไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

– โดยวันเวลาในการจับ และประกาศรางวัล อาจมีการปรับเปลี่ยนจากวันเวลาที่กล่าวอ้างมาข้างต้น

–สถานที่จับรางวัลได้แก่ โรงงานครัวกลาง 4: ตั้งอยู่ที่ บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครัวกลางบางนา เลขที่ 18/23 หมู่ 7 ถนน บางนา-ตราด ก.ม. 18 ตำบล บางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

–ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.facebook.com/YayoiRestaurantThailand ตามวันที่กำหนดของทุกวันที่มีการจับรางวัล–ผู้มารับรางวัลต้องมาภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ทำการจับรางวัล

– พนักงานและครอบครัว พนักงานของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด มหาชน, บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

 

*เงื่อนไขการรับรางวัลบัตรรับประทานอาหารยาโยอิ:

• บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผลผู้โชคดี

• ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคโดยไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล หากปรากฏชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน

• ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุในคูปองชิงโชคเท่านั้นโดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาให้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

• หากผู้โชคดีไม่ได้รับการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์  ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ โทร. 02-836-1088 ภายใน 60 วัน หลังจากวันประกาศผลผู้โชคดี (วันที่ 20 เม.ย. 61 และ 19 มิ.ย. 61) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

**เงื่อนไขการรับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น : รวมเวลา 5 วัน 3 คืน บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผลผู้โชคดี ในแพ็คเกจทัวร์ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดรวมค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย ค่าเชื้อเพลิงการบิน, ที่พักสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 3 คืน, รถโดยสารและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการท่องเที่ยว, ค่าอาหาร 10 มื้อ, แพ็คเกจทัวร์ ไม่รวมค่าทำพาสปอร์ต, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าทิปพนักงานขับรถ

• ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้มากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทางคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าทดแทนหรือ ค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น

• ผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งหนังสือเดินทางให้ฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ภายในวันที่ 20 ส.ค. 61 และต้องออกเดินทางพร้อมกันระหว่าง วันที่ 23 - 27 พ.ย. 61 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามความเหมาะสม

• ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคโดยไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล หากปรากฏชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน

• ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น ขายต่อสิทธิ์ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุในคูปองชิงโชค เท่านั้นโดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาให้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

• พนักงาน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด มหาชน บริษัทในเครือ และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้  

• หากผู้โชคดีไม่ได้รับการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์  ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ โทร. 02-836-1088 ภายใน 60 วัน หลังจากวันประกาศผลผู้โชคดี (วันที่ 19 มิ.ย. 61) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All Promotions