YAYOI
Terms&Conditions

เงื่อนไขการให้บริการ

• เวลาให้บริการปกติสำหรับบริการจัดส่งถึงบ้าน คือ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ทุกวัน

• ภาพผลิตภัณฑ์ ภาชนะ และการตกแต่งที่ปรากฏในเว็บไซต์ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

• บริการจัดส่งอาหารอาจไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

• บริการจัดส่งเฉพาะในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

• จำนวนสั่งขั้นต่ำ 150 บาท

• คิดค่าบริการจัดส่งครั้งละ 40 บาท

• ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

• งดรับบัตรส่วนลดทุกชนิดกรุณาชำระค่าอาหารเป็นเงินสด หรือชำระด้วยบัตรเครดิตวีซ่าทุกธนาคาร (Visa Card)

• เพื่อความรวดเร็วกรุณาโทรสั่งล่วงหน้า 45 นาที

• รายการและเงื่อนไขที่แจ้งข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ยินดีรับสั่งจองออร์เดอร์ล่วงหน้าและอาหารกล่องสำหรับจัดเลี้ยงหรือกิจกรรมต่างๆ

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการอาหาร โปรโมชั่น พื้นที่ให้บริการ เวลาในการให้บริการ และเงื่อนไขการบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ราคา รายการอาหาร และโปรโมชั่นต่างๆ สำหรับการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของยาโยอิเท่านั้น

• การแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการยืนยันว่ามีสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ ครบทุกรายการ การรองรับจำนวนของรายการอาหารที่สั่งขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าของแต่ละสาขา ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นบางรายการอาจมีจำหน่ายเฉพาะภายในช่วงเวลาที่กำหนด หรือจนกว่าของจะหม

• บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการทำให้ข้อมูลในเว็บไซด์ถูกต้องและน่าเชื่อถือที่สุด แต่เนื่องด้วยอาจมีความคลาดเคลื่อนบางประการจึงอาจส่งผล ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้องได้

• พนักงานส่งอาหารได้รับค่าแรงจากบริษัทโดยคำนวณจากชั่วโมงการทำงานและการให้บริการส่งอาหาร การให้ทิปไม่ได้เป็นข้อกำหนดของบริษัทแต่ขึ้นอยู่กับ ความพึงพอใจของลูกค้าหากท่านพอใจในบริการ